Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Follow-up
Pasienter, som behandles med medisinsk/diettetisk profylakse,
bør kontrolleres med relevante blod- og urinprøver
(f.eks. U-pH, dU-citrat, dU-calcium, dU-oxalat) etter 3 og
6 måneder, og deretter årlig med tanke på om behandlingen
har medført korreksjon av den metabolske forstyrrelsen.

Deretter bør disse pasientene kontrolleres med relevant
bildediagnostikk årlig med tanke på vurdering av
behandlingens effekt på steinresidiv, og med tanke på
å sikre compliance.

Pasienter med særlig uttalt steinsykdom og mulig
nyrefunksjonsskader eller andre organskader (f.eks. pasienter
med primær hyperoxaluri, cystinuri og renal tubulær acidose)
bør følges tettere med relevant diagnostikk.
Menu