Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Utredning
Basal utredning, skal tilbys alle pasienter, og omfatter:

– Anamnese
– Bildediagnostikk
– Basal metabolsk utredning

Basal metabolsk utredning:

S-creatinin
S-ioniseret kalsium
S-urat
Urin D+R
Urin pH

Steinanalyse skal alltid gjøres når det er mulig. En spesifikk steinsammensetning kan indisere ytterligere utredning. Steinanalyse foretas mest nøyaktig med infrarød spektroskopi eller med røntgendiffraksjon.

Utvidet metabolsk utredning, skal tilbys pasienter med komplisert idiopatisk calciumurolithiasis, og omfatter:
– dU-citrat
– dU-kalsium
– dU-volum

Selektiv metabolsk utredning, er indisert når den basale utredning gir mistanke om definitive årsaker til steindannelse (MIAF), og omfatter:
Blod- og/eller urinanalyser (avhengig av mistanke) f. eks.:
– Parathyreoideahormon
– kvalitativ urin-cystin
– døgnurin-cystin
– døgnurin-oxalat
– m.m.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu