Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Kaliumcitrat indikasjoner
Kaliumcitrat
Dose justeres etter effekt. Startdose oftest 20 meq x 2.
Ved cystinuri og RTA 20 meq x 3.
show
Indikasjon
Kontroll
show
Idiopatisk hypocitraturi og komplisert
calcium urolithiasis
dU-citrat
show
Idiopatisk hypercalciuri og komplisert
calcium urolithiasis som supplement til
thiazid ved hypokaliemi
S-kalium
dU-calcium dU-citrat
show
Urinsyrestein med normal s-urat
U-pH
show
Urinsyrestein med forhøyet s-urat, som
supplement til allopurinol
U-pH s-urat
show
Cystinuri
U-pH
show
Renal tubular acidose (RTA)
S-standard bikarbonat
dU-citrat
show
Kronisk diarré + acidose + hypocitraturi
S-standard bikarbonat
dU-citrat
show
Enterisk hyperoxaluri med acidose og/
eller hypocitrauri (som supplement til
kalsiumtilskudd og diettråd)
dU-citrat
dU-oxalat S-standard bikarbonat
• I alle tilfelle bør s-kreatinin og s-kalium kontrolleres med
passende intervaller. Bør midlertidig seponeres ved akutt
urinveisinfeksjon.
• Ved hurtig tarmpassasje (korttarmssyndrom) kan
mikstur forsøkes.
(Kaliumcitrat mikstur 1 mmol/ml, 500 ml. d.s. 10 ml x 3 dagligt.
Menu