Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Medisinsk behandling
Oversikt

show
Thiazid
F.eks. bendroflumethiazid med kaliumklorid.
Dose 1 - 2 tabl. daglig
show
Indikasjon
Kontroll
show
Idiopatisk hypercalciuri og komplisert
steinsykdom
dU-calcium S-kalium
show
Allopurinol
Dose 100 - 300 mg dagl.
show
Indikasjon
Kontroll
show
Hyperurikemi.
Urinsyrestein og s-urat forhøyet eller
høyt i normalområdet.
S-urat
show
Kalsium Dose 500 - 1000 mg x 3 med hovedmåltider.
show
Indikasjon
Kontroll
show
Enterisk hyperoxaluri
Kan forsøkes ved idiopatisk hyperoxaluri
dU-oxalat
show
Pyridoxin Dose 100 - 500 mg daglig
show
Indikasjon
Kontroll
show
Primær hyperoxaluri
Kan forsøkes ved idiopatisk hyperoxaluri
dU-oxalat
show
Ammoniumchlorid
Dose kaps 400 mg: 2 x 3 én dag ukentlig.
show
Indikasjon
Kontroll
show
Residiverende infeksjonssteiner
Kronisk residiverende UVI
Stenstatus
U-D+R
show
Kaliumcitrat Dose 2 caps. (20 Meq) x 2 dagl.
Ved cystinuri og RTA 20 meq x 3 eller 30 meq x 2.
show
Indikasjon
Kontroll
show
Flere indikasjoner. Se "Kaliumcitrat"
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu