Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Diagnose kodning
Med smarttelefon brukes menyknappen i det øverste høyre hjørnet for å åpne submenyen.
show
Nyrestein
N200
show
Ureterstein
N201
show
Nyre- og ureterstein
N202
hide
Nyreparenkymforkalkning
DN288J
Følgende ytterligere spesifiserende koding kan anvendes
ved både N200, N201 og N202:
show
Mistanke om nyrestein
Z038(+)N200
show
Kontroll etter operasjon for nyrestein
Z090(+)N200
show
Kontroll etter medisinsk behandling
Z098(+)N200
show
Anamnese med nyrestein
Z874(+)N200
Menu