Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Anamnese
• Alder ved debut
• Arvelig disposisjon
• Tidligere steinbehandlinger og residiver
• Kronisk/residiverende urinveisinfeksjoner
• Medfødte eller ervervede urinveisanomalier
• Gastrointestinal sykdom
• Skjelettsykdom
• Stoffskiftesykdom
• Arthritis urica (urinsyregikt)
• Væskeinntak og kostvaner
• Vektforstyrrelse (fedme, slankekurer, anorexi)
• Medisiner
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu