Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Bildediagnostikk
Bildediagnostikk gir opplysninger om følgende:

Steinbyrde:
Antall og størrelse, unilateral/ bilateral
Stor steinbyrde: mistenke MIAF stein

Radiologisk utseende:

Røntgentetthet
Rtg negativ stein: mistenke urinsyrestein
Sterkt rtg pos: mistenke calciumfosfat eller COM
Svakt rtg pos: mistenke infeksjonsstein, cystinstein

Homogen/heterogen
Homogene stein kan være harde («ESWL-resistente»), eks. COM. Nydannede cystinstein er ofte heterogene, mens eldre cystinstein er homogene og «ESWL-resistente»

Hounsfield units (HU):
Kan gi en pekepinn på sammensetning og hardhet
Stein med HU > 1200 er relativ «ESWL-resistente»
Typiske verdier (dog betydlig variasjon og overlapp):
• Urinsyre: ca. 150 –500 HU
• Cystin: ca. 400 – 800 HU
• Infeksjonsstein (struvit): ca. 500 –700 HU
• Carbonatapatit: 800 –1100 HU
• Calciumholdige: 900 –1500 HU (COM > COD)
• Brushit: ca. 1000 –1800 HU

Nefrocalcinose:
Mistenke Renal Tubulær Acidose, Primær hyperoxaluri, Medullær svampnyre.

Anatomiske abnormiteter:
F.eks. UPJ stenose, calyx cyste/divertikkel, medullær svampnyre, hesteskonyre, dobbeltanlegg m.v.


COM: Calcium Oxalat Monohydrat
COD: Calcium Oxalat Dihydrat
UPJ stenose: Ureteropelvin overgangsstenose

nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu