Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Diagnose kodning
Supplerende koder

Eksempler på tilleggskoding til «metabolske årsaker»:
Cystisk fibrose
E848
Colitis ulcerosa
K510
Mb. Crohn
K509
Korttarms syndrom
K912B
Pancreas insufficiens / steatorrhoea
K903
Sarcoidose
D869
Immobilitets syndrom / paraplegi
M623
Immoblitets osteoporosis
M812
Skjelettmetastaser
C795B
Mb. Cushing
E249
Hyperthyreoidisme
E058
HIV/AIDS komplisert med andre tilstander
B328
D-hypervitaminose
E673

Eksempler på tilleggskoding til «anatomisk/funksjonelle»
årsaker:
Hydronephrosis congenita
Q620
Hydronefrose med UPJ stenose (erhvervet)
N130
Hydronefrose med ureterstriktur
N131
Calyxcyste/divertikel
Q638D
Hesteskonyre
Q631
Medullær svampenyre (MSK)
Q615
Megaureter (congenit)
Q622
Reflux vesico-uretero-renalis congenitus
Q627
Regurgitatio urinae vesico-ureteris (reflux)
N137
Ureterocele
Q623A
Status med kunstig åpning for urinveier
Z936
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu