Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Diagnose kodning
Klassifikation
Ved at anvende nedenstående diagnosekoder kan stenpatienter klassificeres.
NB: Kan anvendes for både DN200, DN201 og DN202
MIAF UROLITHIASIS
show
Urinsyresten
med hyperurikæmi
DN200M
(+)DE798B
show
Urinsyresten
med hyperurikæmi
DN200M
(+)DE798C
show
2,8 dihydroxyadenuri
DN200M
(+)DE728F
show
Xanthinuri
DN200M
(+)DE798A
show
Primær hyperoxaluri
DN200M
(+)DE748C
show
Enterisk hyperoxaluri
DN200M
(+)DE748E
show
Primær hyperparthyreoidisme
DN200M
(+)DE213
show
Andre hypercalcæmiske tilstande
DN200M
(+)DE835C
show
Renal tubulær acidose (RTA)
DN200M
(+)DN258A
show
Tilstande med kronisk diarre
DN200M
(+)DK529B
show
Cystinuri
DN200M
(+)DE720B
show
Infektionssten
DN200I
show
Anatomisk årsag
DN200A (+) #
show
Funktionel årsag
DN200F (+) #
IDIOPATISK CALCIUM UROLITHIASIS (ICU)
show
Simpel Idiopatisk calcium urolithiasis (ICU)
DN200S
show
Kompliceret ICU
med hypercalciuri
DN200X
(+)DE835B
show
Kompiceret ICU
med hypocitraturi
DN200X
(+)DE878C
show
Kompliceret ICU
+ hypercalcuri + hypocitraturi
DN200X(
+)DE835B (+)DE878C
show
Kompliceret ICU
uden hypercalciuri/hypocitraturi
DN200X1
show
Kompliceret ICU
døgnurin calcium og citrat ikke udført
DN200X2
show
Kompliceret
Idiopatisk Hyperoxaluri
DN200X(+)DE748G
ANDRE
show
Andre sjældne stentyper (ex indinavir)
DN200Y
show
Ikke klassificerbar
DN200Z
#: Kan tilføjes tillægskode, se kodning tillægskoder.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu