Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
KOMPLISERT ICU + HYPERCALCIURI + HYPOCITRATURI
KODNING
N200(+)E835B (+)E878C
DIAGNOSTIKK og FUNN
Utelukking av MIAF årsak
Calciumstein
dU-calcium > 0,10 mmol/kg kroppsvekt
dU-citrat < 2,0 mmol

Definisjon «komplisert»
ÅRSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Ved uttalt hypocitraturi og hypercalciuri bør RTA mistenkes
Behandling avhengig av det mest uttalte
Se behandling av hypocitraturi
Se behandling av hypercalciuri
FOREKOMST
4% av pasientene med komplisert idiopatisk calcium urolithiasis i Dansten populasjonen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu