Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
Follow up
Patienter, som behandles med medicinsk/diætetisk profylakse, bør kontrolleres med relevante blod- og urinprøver (ex. U-pH, dU-citrat, dU-calcium, dU-oxalat) efter 3 og 6 måneder og herefter årligt med henblik på, om behandlingen har medført korrektion af den metaboliske forstyrrelse. Herudover bør disse patienter kontrolleres med relevant billeddiagnostik årligt med henblik på vurdering af behandlingens effekt på stenrecidiv, og med henblik på at sikre compliance.
Patienter med særlig svær stensygdom og mulig nyrefunktionsbeskadigelse eller andre organskader (fx patienter med primær hyperoxaluri, cystinuri og renal tubulær acidose) bør følges tættere med relevant diagnostik.
Menu