Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
Udredning
Basal udredning, skal tilbydes alle patienter, og omfatter:

Anamnese
Billeddiagnostik
Basal metabolisk udredning

Basal metabolisk udredning:
Blodprøver tages med henblik på at bedømme nyrefunktion, og screene for forstyrrelser i calcium- eller purinstofskiftet:

S-creatinin
S-ioniseret calcium
S-urat

Urinprøver

Dyrkning
pH (stix)

Stenanalyse
skal altid foretages når muligheden foreligger. En specifik stensammensætning kan indicere yderligere udredning (se side 31). Stenanalyse foretages mest nøjagtigt med infrarød spektroskopi eller røntgendiffraktion.

Udvidet metabolisk udredning,
skal tilbydes patienter med kompliceret idiopatisk calciumurolithiasis, og omfatter:
dU-citrat
dU-calcium
dU-volumen

Selektiv metabolisk udredning,
er indiceret når den basale udredning giver mistanke om definitive årsager til stendannelse (MIAF), og omfatter:

Blod- og/eller urinanalyser (afhængig af mistanke) F. eks. parathyreoideahormon, kvalitativ urin-cystin, døgnurin-cystin, døgnurin-oxalat m.v.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu