Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
Kaliumcitrat indikationer
Kaliumcitrat Dosis afhængig af effekt. Startdosis oftest 20 meq x 2 . Ved cystinuri og RTA 20 meq x 3.
show
Indikation
Kontrol
show
Idiopatisk hypocitraturi og
kompliceret calcium urolithiasis
dU-citrat
show
Idiopatisk hypercalciuri og
kompliceret calcium urolithiasis som supplement til thiazid ved hypokaliæmi
S-kalium
dU-calcium dU-citrat
show
Urinsyresten med normal s-urat
U-pH
show
Urinsyresten med forhøjet s-urat, som
supplement til allopurinol
U-pH s-urat
show
Cystinuri
U-pH
show
Renal tubulær acidose (RTA)
S-standard bikarbonat
dU-citrat
show
Kronisk diarre + acidose + hypocitraturi
S-standard bikarbonat
dU-citrat
show
Enterisk hyperoxaluri med acidose og/eller hypocitrauri
(som supplement til
calciumtilskud og diætråd)
dU-citrat
dU-oxalat S-standard bikarbonat
I alle tilfælde bør s-creatinin og s-kalium kontrolleres med passende intervaller. Bør pauseres ved akut urinvejsinfektion. Ved hurtig tarmpassage (korttarmssyndrom) kan mixtur forsøges. (Kaliumcitrat mikstur 1 mmol/ml, 500 ml. d.s. 10 ml x 3 dagligt.
Menu