Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Forord
show
Dette er internetversionen af 1. utgave av heftet «Urolithiasis guide – Metabolsk utredning, klassifikasjon og medisinsk behandling av pasienter med urinveisstein» (2012).

Den norske utgaven er tilføyet i 2016.

Norsk oversettelse:
Per Espen Låhne, overlege, Tønsberg.
Tidligere medlem av Scandinavian NephroUrolithiasis Group (SNUG).

Den er ment som en veiledning til klinikeren som hjelp til
– på en enkel måte – å diagnostisere årsaker til steindannelse
i urinveiene med henblikk på klassifikasjon og effektiv
behandling/profylakse.

Heftet er ikke ment som en lærebok, men er forsøkt
opprettholdt i en kortfattet form med frakke-lomme format til
anvendelse som oppslagsverk i det daglige kliniske arbeidet.

Anbefalingene som fremgår av heftet, er alle i overensstemmelse
med «Guidelines from Scandinavian Cooperative
Group for Urinary Stones».

I brosjyren henvises det til Dansten populasjonen; DANSTEN-2002 er en dansk studie som, ved å benytte et enkelt klassifiseringssystem basert på etiologi og risiko faktorer, gir et bilde av prevalens av steinsykdommer i Danmark.
Alle urologiske avdelinger ble invitert til å delta i en sentral registrering av alle pasienter (>15 år) med øvre urinveissteiner under en to-års periode.

IInternettutgaven er optimert til bruk på iPhone og iPad; men kan også brukes på andre smarttelefoner og PC.
Anbefalt browser til både MAC PC og Window PC: Firefox
Er testet med følgende browsere:
Firefox
Safari
Google Chrome
Internet Explorer

Internettutgaven avviker på enkelte punkter fra den trykte utgaven, og inneholder på enkelte områder supplerende oplysninger enn i den trykte utgaven.

Internettutgaven er produsert av Kim Hovgaard Andreassen, som er ansvarlig.
Det tidligere trykte heftet var sponset av SOBI A/S, som gav økonomisk støtte til trykk og utgivelse, men forfatterne har ikke mottatt honorar, og SOBI A/S har ikke hatt noen inflytelse over inneholdet.

Denne sponsing er avsluttet per den 1 oktober 2015 og det er ikke lenger mulig å bestille den trykte utgaven.

Internettutgaven er sponset av Pharmaprim, som ikke har noen inflytelse over det redaksjonelle inneholdet.

Den danske internettutgaven er utgitt i 2012. Den norske utgaven er tilføyet i 2016.


November 2016

Kim Hovgaard Andreassen
show
Last update: January 2017
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu