Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
Authors
Begge forfatterne har mange års praktisk erfaring i vurdering og behandling av nyrestein og lærere ved nasjonale og internasjonale kurs i nyrestein og endourologi.
Stacks Image 326
Kim Hovgaard Andreassen
Konsulent kirurg, førsteamanuensis
Avdeling for urologi
Herlev - Gentofte Hospital
Danmark

Leder av Scandinavian NephroUrolithiasis Group (SNUG)
Stacks Image 353
Palle Jørn Sloth Osther
Konsulent kirurg, professor
Avdeling for urologi
Vejle Hospital

Sygehus Lillebælt

Past-president of European Urolithiasis Society (EULIS)
Stacks Image 549


Urological Research Center
Institute of Regional Health Services
University og Southern Denmark

Stacks Image 707
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu