Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
KOMPLISERT ICU UTEN hypercalciuri eller hypocitraturi
KODNING
N200
DIAGNOSTIKK og FUNN
Utelukking av MIAF årsak
Calciumstein
dU-calcium < 0,10 mmol/kg kroppsvekt
dU-citrat > 2,0 mmol

Definisjon «komplisert»
ÅRSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Økt væskeinntak
Evt. gjentatte døgnurinundersøkelser, da det kan være en betydelig døgn-døgn variasjon
FOREKOMST
22% av pasientene med komplisert idiopatisk calcium urolithiasis i Dansten populasjonen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu