Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
KOMPLISERT ICU + HYPOCITRATURI
KODNING
N200X(+)E878C
DIAGNOSTIKK og FUNN
Utelukking av MIAF årsak
Calciuminneholdende stein
dU-citrat < 2,0 mmol

Definisjon «komplisert»
ÅRSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Kaliumcitrat (vanligvis 20 meq x 2)
Dose justering etter kontroll av dU-citrat
Økt væskeinntak
FOREKOMST
33% av pasientene med komplisert idiopatisk calcium urolithiasis i Dansten populasjonen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu