Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
ENTERISK HYPEROXALURI
KODNING
N200M(+)E748E
DIAGNOSTIKK og FUNN
dU-oxalat > 0,45 mmol
Døgnurin oxalat indisert hos pasienter med anamnese med fettmalabsorpsjon, f.eks. inflammatorisk tarmsykdom, korttarmssyndrom, pancreas insuffisiens, cystisk fibrose m.m.
Ofte også uttalt hypocitraturi (dU-citrat < 2 mmol)
Calciumoxalat stein
ÅRSAK
Tilstander med fettmalabsorpsjon, f.eks. inflammatorisk tarmsykdom, korttarmssyndrom, pancreas insuffisiens, cystisk fibrose m.m.
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Calcium-tilskudd (f.eks. calciumcarbonat) 500–1000 mg i forbindelse med måltider
Høyt væskeinntak
Redusert fett- og oxalatinntak
Ved samtidig metabolsk acidose og/eller hypocitraturi suppleres med kaliumcitrat
FOREKOMST
1% av den samlede steinpopulasjon i Dansten populasjonen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu