Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
PRIMÆR HYPERPARATHYREOIDISME
KODNING
N200M(+)E213
DIAGNOSTIKK og FUNN
Forhøyet s-PTH
Hypercalcemi (S-ionisert calcium > 1,32 mol/l)
Hypercalciuri
Stein analyse ofte calcium-fosfat
ÅRSAK
Parathyreoidea-adenom forhøyet PTH hypercalcemi
hypercalciuri calciumholdige stein (ofte calcium-fosfat).

Da langvarig hypercalciuri kan forårsake tubulusskade med vedvarende hypercalciuri og/eller hypocitraturi som resultat, vil noen pasienter fortsatt ha stein-residiver etter parathyreoidektomi og korreksjon av hypercalcemien.
De bør derfor utredes med døgnurin calcium og citrat.
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Henvisning til endokrinologisk avdeling/poliklinikk
Parathyreoidea kirurgi

NB: Thiazid er kontraindisert da hypercalcemien forverres.
FOREKOMST
1,3% av den samlede steinpopulasjonen i Dansten populasjonen
I eldre litteratur anføres, at opp mot 5% av steinpopulasjonen har primær hyperparathyreodisme (pHPT). I nyere litteratur utgjør pasienter med pHPT sjelden mer enn 1% av den totale steinpopulasjonen.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu