Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
Billeddiagnostik
Billeddiagnostik giver oplysninger om følgende:

Stenbyrde:
Antal og størrelse, unilateral/ bilateral.
Stor stenbyrde: mistænke MIAF sten.

Radiologisk udseende:

Røntgen tæthed (vurderet på CT scanogram/scout eller konventionel røntgen/gennemlysning)
Rtg negativ sten: mistænke urinsyresten.
Stærkt rtg pos: mistænke calciumfosfat eller COM.
Svagt rtg pos: mistænke infektionsten, cystinsten.

Homogen/heterogen
Homogene sten kan være hårde (“ESWL-resistente”), ex. COM. Nydannede cystinsten ofte heterogene, medens ældre cystinsten er homogene og “ESWL-resistente”.

Hounsfield units (HU):
Kan give fingerpeg om sammensætning og hårdhed. Sten med HU > 1200 er relativ “ESWL-resistente”.
Typiske værdier (dog betydlig variation og overlap): Urinsyre: ca 150 - 500 HU Cystin: ca 400 - 800 HU Infektionssten (struvit): ca 500 - 700 HU Carbonatapatit: 800 - 1100 HU
Calciumholdige: 900 - 1500 HU (COM > COD) Brushit: ca. 1000 - 1800 HU

Dual Energy CT kan skelne mellem urinsyre sten og ikke-urinsyre sten

Nefrocalcinose:
Mistænke Renal Tubulær Acidose, Primær hyperoxaluri, Medullær svampenyre

Anatomiske abnormaliteter:
F.eks. UPJ stenose, calyx cyste/divertikel, medullær svampenyre, hesteskonyre, dobbeltanlæg m.v.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu