Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Urinsyrasten med hyperuricemi
DIAGNOSKODER
N200M(+)E798B
DIAGNOSTIK och FYND
Stenanalys
Icke-röntgentät sten
Hounsfield Unit ca. 200 – 500
Sur urin (pH < 5,5)
Förhöjt S-urat (> 0,48 mmol/l)
ORSAK
Idiopatisk
Arthritis urica (urinsyragikt)
Hemolytiska sjukdommar
Myelo/lymfoproliferativa tillstånd
Kemoterapi och strålbehandling
Metaboliskt syndrom (obesitas, DM och hyperkolesterolemi)
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Alkalisering av urin mhp U-pH > 6,5
Kaliumcitrat 20 meq x 2 (evt dosjustering beroende på pH)
Kan seponeras när stenen är upplöst/avlägsnad, men behand-lingen bör bibehållas som profylax vid återfall. Allopurinol 100 – 300 mg dagligen tills orsak till hyperuricemien är korrigerad.
Rikligt med vätska.
Korrigering av ev. grundläggande orsak
FÖREKOMST
2,5 % av den samlade stenpopulationen i DANSTEN-populationen. Ca. 60 % av patienterna med urinsyrasten hade hyperurikemi
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu