Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Diagnoskoder
Med smarttelefon används menyn i det övre högra hörnet för att öppna undermenyn
show
Njursten
N200
show
Uretersten
N201
show
Njur- och uretersten
N202
hide
Njurparenkymforkälkning
N288J ?
show
Mistanke om nyresten
Z038(+)N200
show
Kontrol efter operation for nyresten
Z090(+)N200
show
Kontrol efter medicinsk behandling
Z098(+)N200
show
Anamnese med nyresten
Z874(+)N200
Tillægskodning mhp tilgrundliggende årsag og klassifikation: se undermenu.
Menu