Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Komplicerad ICU utan dygnsurin
DIAGNOSKODER
N200
DIAGNOSTIK OCH FYND
Om patienten har komplicerad stensjukdom och är motiverad för förebyggande medicinering, är det viktigt att undersöka för hypocitraturi och hyperkalciuri.
ORSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OCH PROFYLAX
.
FÖREKOMST
33 % av patienterna med komplicerad idiopatisk kalciumurolithiasis i DANSTEN-undersökningen hade inte fått taget dU-citrat/kalcium.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu