Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Komplicerad ICU + hypercalciuri + hypocitraturi
DIAGNOSKODER
N200
DIAGNOSTIK OCH FYND
Utelslutning av MIAF-orsak
Kalciumsten
dU-kalcium > 0,10 mmol/g kroppsvikt
dU-citrat < 2,0 mmol
Definition “komplicerad”
Vid uttalad hypocitraturi och hyperkalciuri bör RTA misstänkas
ORSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Behandling beroende på vad som är mest uttalat
Se behandling av hypocitraturi
Se behandling av hyperkalciuri
FÖREKOMST
4 % av patienterna med komplicerad idiopatisk kalciumurolithiasis i DANSTEN-populationen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu