Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Andra hyperkalcemiska tillstånd
DIAGNOSKODER
N200(+)E835C
DIAGNOSTIK OCH FYND
Hyperkalcemi (S-joniserat kalcium > 1,32 mol/l). Hyperkalciuri.
Normalt, förhöjt eller lågt S-PTH
ORSAK
Många möjliga orsaker:
– Immobilisering
– Malign sjukdom (t.ex. lymfom)
– Skelettmetastaser
– Osteoporos
– Sarcoidos
– D-vitamin, överkonsumtion
– Antacida, överkonsumtion
– Kronisk acidos
– Hyperthyreoidism
– Steroidbehandling
– Mb. Cushing
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Om möjligt behandling av grundläggande orsak. Symptomatisk korrektion av hyperkalcemin
OBS: Tiazid är kontraindicerat då hyperkalcemin förvärras.
FÖREKOMST
0,5 % av den samlade stenpopulation i DANSTEN-populationen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu