Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Enterisk hyperoxaluri
DIAGNOSKODER
N200(+)748E
DIAGNOSTIK OCH FYND
dU-oxalat > 0,45 mmol
Dygnsurin oxalat indicerat hos patienter med anamnes
med fettmalabsorption, t.ex. vid inflammatorisk tarmsjukdom, kort tarmssyndrom, pancreas insufficiens, cystisk fibros. Ofta også uttalad hypocitraturi (dU-citrat < 2 mmol).
Kalciumoxalatsten
ORSAK
Tillstånd med fettmalabsorption, t.ex. vid inflammatorisk tarmsjukdom, kort tarmssyndrom, pancreas insufficiens, cystisk fibros.
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Kalcium-tilskott (t.ex. kalciumkarbonat) 500 –1000 mg i samband med måltider
Rikligt vätskeintag
Reducerat fet- och oxalatintag
Vid samtidig metabolisk acidos och/eller hypocitraturi tillägg av kaliumcitrat
FÖREKOMST
1 % av den samlade stenpopulationen i DANSTEN-populationen
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu