Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
2,8 dihydroxyadeninuri
DIAGNOSKODER
N200(+)E728F
DIAGNOSTIK OCH FYND
Stenanalys: 2,8 dihydroxyadenin
Icke-röntgentät sten
ORSAK
Adenin phosphoribosyl transferasdefekt (ärftligt).
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Diet med lågt purininnehåll
Rikligt vätskeintag
Allopurinol
FÖREKOMST
Mycket ovanligt
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu