Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Urinsyrasten utan hyperurikemi
DIAGNOSKODER
N200(+)E798B
DIAGNOSTIK OCH FYND
Stenanalys
Icke-röntgentät sten, Hounsfield Unit ca. 200–500
Sur urin (pH < 5,5)
Normal S-urat
ORSAK
Idiopatiskt
Metaboliskt syndrom
BEHANDLING OCH PROFYLAX
Alkalisering av urinen till U-pH > 6,5
Kaliumcitrat 20 meq x 2 (evt dosjustering beroende på pH)
Kan seponeras när stenen är upplöst/avlägsnad, men behandlingen bör bibehållas som profylax vid återfall.
Rikligt vätskeintag.
FÖREKOMST
1,8 % av den samlade stenpopulationen i DANSTEN-populationen. Ca. 40 % av patienterna med urinsyrasten hade normalt S-urat.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu