Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Ravitsemusneuvot
Munuaiskivipotilaille on kautta aikojen tarjottu monenlaisia ”ennaltaehkäiseviä” neuvoja. Toisaalta löytyy vain harvoja kontroloituja tutkimuksia koskien ravinnon tärkeyttä toistuvan kivitaudin ennaltaehkäisemisessä. . Tarkkoja diettineuvoja ei voida puolustaa, vähemmällä kuin että ne ovat dokumentoituja klinisesti kontroloiduissa tukimuksissa tai vaikuttavissa epidemiologisissa tutkimuksissa.
Seuraavassa mainitaan tärkeimmät ravitsemusneuvot.

Lisätty nesteen juominen
Runsas nesteytys on tärkeä perushoito kaikissa kivipotilaissa. Pyritään dU-volyymiin >2-2,5 l, mikä aiheuttaa vähennyksen mittausasteessa kaikissa potentiaalissa kristallia muodostavissa suolissa.
Tämä määräys on dokumentoitu klinisissä kontroloiduissa tutkimuksissa, ja on pidettävä tärkeimpänä ravitsemusneuvona.

Neuvot koskien kalsiumin saantia
Niukasti kalsiumia sisältävä dieetti potilailla, joilla on idiopaattinen kalsium-kivitauti ei ole tarkoituksenmukainen. Kun seurattiin 45.000 alunperin tervettä miestä yli 4 vuoden ajan, havaittiin että ryhmässä, jossa oli pienin kalsiumin saanti (keskiarvo 516 mg/vrk) oli 1,8 kertaa suurempi riski sairastua kivitautiin kuin ryhmässä, jossa oli korkein kalsiumin saanti (ka 1326 mg/vrk). Syy on luultavasti se, että ruuan kalsium sitoo oksalaatin ohutsuolessa, mistä seuraa oksalaatin (ja kalsiumin) imeytymisen estyminen ja tämä johtaa vähentyneeseen eritykseen munuaisten kautta. Vähäkalsiuminen ravinto potilailla, joilla on kalsiumkivi voi johtaa osteopeniaan ja tämän takia tulee välttää yleisneuvoja kalsiumin saannin vähentämisestä. Päin vastoin: eläinperäisen proteiinin saantia tulee vähentää ja ylläpitää normaalia kalsiumin saantia.

Eläinperäisen proteiinin saannin vähentäminen
Runsas eläinperäisen proteiniinin syöminen rasittaa elimistöä, erityisesti ei aineenvaiduntaan osallistuvalla hapeella, mikä johtaa kohonneeseen kalsiumeritykseen munuaisissa ja vähentyneeseen sitraatin eritykseen. Sen vuoksi eläinperäisen proteiinin saannin vähentäminen on suositeltavaa. Tätä ravitsemusneuvoa ei ole dokumentoitu kliinisissä kontrolloiduissa tukimuksissa mutta useat epidemiologiset tutkimukset tukevat havaintoa.

Oksalaatin saannin vähentäminen
Oksalaattipitoisten ruoka-aineiden nauttiminen on Pohjoismaissa vähäistä. Oksalaattisaannin vähentäminen on siksi varteenotettava ainoastaan potilailla, joilla suolistoperäinen hyperoksaluria. Näillä potilailla oksalaatin vähentäminen on yhdistettävä muihin terapeuttisiin toimenpiteisiin. Oksalaatilla on osaa n. 75 % kaikista virtsatiekivistä. Vähemmän kuin 15 % ravinnon oksalaatista imeytyy. Virtsan sisältämä oksalaatti on peräisin sisäisestä aineenvaihdunnasta, oksalaattia sisältävien ravintoaineitten ylikorostuneesta nauttimisesta ja/tai suolistoperäisestä oksalaatin imeytymisestä hyperoksaluriaa tuloksena (katso Neuvoja kalsiumnautinnosta)
Oksaalaattisaannin vähentäminen toistuvan kalkkikiven ennaltaehkäisynä ei ole dokumentoitu klinisissä kontroloiduissa tutkimuksissa, eikä epidemiologisissa tilastoissa.

Suolan ja natriumin saannin vähentäminen
Lisääntynyt natriumin saanti lisää kalsiumin eritystä munuaisten kautta ja erityisesti potilaat, joilla on hyperkalsuriaa ovat herkkiä natriumkuormalle. Lisääntynyt natriumin eritys virtsaan johtaa emäksen valumiseen virtsaan, mikä johtaa metaboliseen !!asidoosiin hypokalsiuriaa tuloksena. Natriumin saannin vähentäminen voisi näin teoreettisesti olla suositeltavaa. Tätä ei kuitenkaan ole testattu kliinisissä kontrolloiduissa tutkimuksissa eikä vakauuttavaa epidemiologista näyttökään asiasta ole.

Neuvoja kuidusta
Seurantatutkimuksissa on osoitettu, että kuidun saannilla on hyödyllinen käänteisesti verrannollinen vaikutus kivitaudin esintyvyyteen. Mikään näistä tutkimuksista ei kuitenkaan sisällä vertailuryhmää (ts kliininen kontrolloitu tutkimus puuttuu)
Useita erilaisia vaikutustapoja on ehdotettu:
a) Kalsiumin sitominen suolessa
b) Läpikulkuajan lyhentyminen
c) Muuttunut suolistoympäristö
d) Muuttunut hormonaalinen vaste
e) Vähemmän energiapitoista ravintoa, kun kuitusisältö korkea
Näiden yhdistäminen johtaa teoreettisesti pienempään kalsium-, virtsahappo- ja oksalaattieritykseen munuaisten kautta ja mahdollisesti lisääntyneeseen kristallimuodostuksen estoon virtsassa.

Neuvoja C-vitamiinistä
Vakuuttavaa näyttöä siitä, että suurten C-vitamiinimäärien nauttimisella olisi negativinen vaikutus kivitautiin ei ole.

Menu