Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
Forord
show
Dette er internetversionen af 1. udgave af hæftet “Urolithiasis guide - Metabolisk udredning, klassifikation og medicinsk behandling af patienter med urinvejssten”, som udkom maj 2012.

Internetudgaven er optimeret til anvendelse på iPhone og iPad; men kan også anvendes på andre smart phones og PC.
Anbefalet browser til både MAC PC og Windows PC: Firefox
Er testet med følgende browsere:
Firefox
Safari
Google Chrome
Internet Explorer

Internetudgaven afviger på enkelte punkter fra den trykte udgave, og indeholder på enkelte områder supplerende oplysninger end i den trykte udgave.

Hæftet/internetudgaven er en gennemrevideret ny udgave af tidligere 4. udgave af hæftet “Metabolisk udredning og medicinsk behandling af patienter med urinvejssten” udgivet af Palle Osther.

Det er ment som en vejledning til klinikeren; som hjælp til – på en simpel måde - at diagnosticere årsager til stendannelse i urinvejene med henblik på klassifikation og effektiv behandling/profylakse.

Hæftet er ikke ment som en lærebog, men er tilstræbt bibeholdt i en kortfattet form med kittellomme format til anvendelse som opslagsværk i det daglige kliniske arbejde.

Rekommendationerne, som fremgår af hæftet, er alle i overensstemmelse med ”Guidelines from Scandinavian Cooperative Group for Urinary Stones”.

De angivne hyppigheder refererer til resultaterne fra DANSTEN 2002-2004 studiet.

Internetudgaven er produceret af Kim Hovgaard Andreassen.
Hæftet og internet udgaven er sponsoreret af SOBI A/S, som har ydet økonomisk støtte til trykning og udgivelse, men forfatterne har ikke modtaget honorar.
SOBI A/S har ikke haft indflydelse på indholdet.
Denne sponsorering er ophørt pr. 1. oktober 2015, og det er herefter ikke muligt at rekvirere den trykte udgave fra SOBI A/S.

Kim Hovgaard Andreassen
Urologisk afdeling
Herlev - Gentofte Hospital

Palle Jørn Sloth Osther
Urologisk Forskningsenhed
Institut for Regional Sundhedsforskning
Syddansk Universitet
show
Siden er sidst opdateret
d. 16. september 2021
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu