Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
Sponsorering
.
Driftsudgifter sponsoreres.
Forfatterne får intet honorar eller aflønning fra sponsor.
Sponsor har ingen indflydelse på indholdet.

Både den trykte og den elektroniske udgave af UROLITHIASIS GUIDE har indtil 1. oktober 2015 været sponsoreret af Swedish Orphan Biovitrum.

Denne sponsorering er ophørt 1. oktober 2015, hvorefter det ikke længere er muligt at rekvirere den trykte udgave.

Aktuelt sponsoreres driftsomkosninger (hosting, domæneregisterering m.v.) af PharmaPrim.
.
Stacks Image 803
Menu