Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
TILSTANDE MED KRONISK DIARRE
KODNING
DN200M(+)DK529B
DIAGNOSTIK og FUND
Metabolisk acidose
Hypocitrauri (dU-citrat < 2 mmol)
Hyperoxaluri (dU-oxalat > 0,45 mmol).
Calciumoxalat eller urinsyre sten.
ÅRSAG
Tilstande med kronisk diarre. Diarre tab af bikarbonat og kalium acidose og hypokaliæmi sur urin og hypocitraturi.

Se også enterisk hyperoxaluri.
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Behandling af tilgrundliggende lidelse hvis muligt.
Antidiarre milder.
Kaliumcitrat
Øget væskeindtagelse.
Kalcium tilskud ved samtidig hyperoxaluri.
FOREKOMST
0,4% af den samlede stenpopulation i Dansten opgørelsen.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu