Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
KOMPLICERET ICU + HYPERCALCIURI + HYPOCITRATURI
KODNING
DN200X(+)DE835B (+)DE878C
DIAGNOSTIK og FUND
Udelukkelse af MIAF årsag. Calciumsten
dU-calcium > 0,10 mmol/kg legemsvægt.
dU-citrat < 2,0 mmol.

Definition “kompliceret”
ÅRSAG
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Ved udtalt hypocitraturi og hypercalciuri bør RTA mistænkes.
Behandling afhængig af det mest udtalte.
Se behandling af hypocitraturi.
Se behandling af hypercalciuri.
FOREKOMST
4% af patienterne med kompliceret idiopatisk calcium urolithiasis i Dansten opgørelsen.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu