Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
KOMPLICERET ICU + HYPERCALCIURI
KODNING
DN200X(+)DE835B
DIAGNOSTIK og FUND
Udelukkelse af MIAF årsag. Calciumsten
dU-calcium > 0,10 mmol/kg legemsvægt.

Definition “kompliceret”
ÅRSAG
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Thiazid diureticum (gerne med kaliumtilskud) Initial dosis x 1
Evt. dosis justering efter kontrol af dU-calcium.
Thiazid medfører typisk en halvering af calciumudskillelsen.

Se også MEDICIN

FOREKOMST
13% af patienterne med kompliceret idiopatisk calcium urolithiasis i Dansten opgørelsen. Sandsynligvis reelt hyppigere, idet ca 1/3 af patienterne med kompliceret ICU ikke havde fået analyseret døgnurin. I andre opgørelser ca 40% hos ptt med kompliceret ICU.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu