Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
INFEKTIONSSTEN
KODNING
DN200I
DIAGNOSTIK og FUND
Stenanalyse: Struvit (magnesiumammoniumfosfat) og/eller calciumcarbonatapatit. UVI med urease-producerende bakterier (proteus, klebsiella, pseudomonas, streptococcus faecalis, visse staph. aureus, citrobacter). E.coli er aldrig urease-producerende.
Kan være kombineret med anatomisk årsag.
ÅRSAG
Urinvejsinfektion med ureaseproducerende bakterier medfører øget urin-ammoniumkoncentration samt øget urin-pH, hvilket fører til risiko for dannelse af sten bestående af struvit (magnesiumammoniumfosfat) og calciumcarbonatapatit.
Kan være kombineret med anatomisk årsag.
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Kontrol af aktiv infektion.
Fjernelse af sten (ved infektionssten er det væsentligt at der opnås 100 % stenfrihed mhp at fjerne fokus).
Forebyggelse: Infektionsstensdannelse kan hæmmes ved acidifikation af urinen med ammoniumklorid. Det er vigtigt, at acidifikationen limiteres til én dag ugentligt (800 mg x 3), idet daglig acidifikation blot vil forårsage, at nyren adapterer til den ny situation. Caps. ammoniumchlorid 400 mg (100 stk) produceres af Glostrup apotek. Søg om enkelttilskud. Det er ofte vanskeligt at opnå varig sanering af urinvejene med antibiotika. Forsøg herpå kan medføre kolonisering med højresistente stammer.
FOREKOMST
Relativ sjælden i DK (Ca. 3% af samlede stenpopulation). Hyppig hos ptt med urinafledning, neuromuskulær dysfunktion m.v.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu