Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
FUNKTIONEL ÅRSAG
KODNING
DN200F
DIAGNOSTIK og FUND
Billeddiagnostik med fremstilling af samlesystemet (ECT) samt udvidet metabolisk udredning.
Diverse abnormiteter:
Medullær svampenyre (MSK)
Reflux
Urinafledninger

Kan være kombineret med infektiøs årsag og metaboliske risikofaktorer.
ÅRSAG
Kongenitte og erhvervede abnormiteter, som f.x.:
Medullær svampenyre (MSK)
Reflux
Urinafledning
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Om muligt korrektion af tilgrundliggende årsag.
Kontrol af evt. samtidig infektion (se infektionssten s. 22).
Korrektion af evt hypercalciuri og/eller hypocitraturi.
Øget væskeindtag.
Ved medullær svampenyre (som er en kongenit tilstand med cystisk dilatation af samlerør, som kan omfatte dele af nyren eller hele nyren og være uni- eller bilateral) ses ofte ledsagende hypercalciuri og/eller hypocitraturi. Disse risikofaktorer bør behandles som nævnt s 25-26 . Disse patienter har ofte tillige vanskeligt behandlelige kroniske smerter.
FOREKOMST
Anatomisk/funktionelle årsager udgjorde 5% af den samlede stenpopulation i Dansten opgørelsen.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu