Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
SIMPEL IDIOPATISK CALCIUM UROLITHIASIS
KODNING
DN200S
DIAGNOSTIK og FUND
Ingen tegn til MIAF årsag ved basal udredning. Calciumindeholdende sten

Definition af simpel (se s. 4):
• Spontan stenpassage hos førstegangsstendanner. • Unilateral typisk røntgenfast sten, som nemt elimineres ved ESWL og/eller endoskopi. • Insignifikant stenrecidiv af typisk røntgenfast sten (fx spontan passage af sten 6 år efter den første sten)
ÅRSAG
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Hos patienter med simpel stensygdom er der almindeligvis ikke indikation for medicinsk intervention.
Almene råd (se s. 34)
FOREKOMST
Udgjorde ca 50 % af den samlede stenpopulation i Dansten opgørelsen og ca 2/3 af de idiopatiske calciumsten.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu