Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
ANDRE SJÆLDNE
KODNING
DN200Y
DIAGNOSTIK og FUND
Indinavir:
Kan forekomme hos AIDS/HIV-positive ptt. i behandling med indinavir. Diagnosticeres ved anamnese + CT-negativ “sten”, eller stenanalyse.

Silicium:
Meget sjælden. Ukendt. Indtagelse af kiselsyreanhydrid.

Ammonium-urat:
Dannes (i modsætning til urinyresten) ved høj urin pH (> 6,5). Årsager: infektion, og da ofte i kombination med struvit. Anorexi, fejlernæring, laxansmisbrug.
ÅRSAG
Se ovenfor
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Afhænger af årsagen
FOREKOMST
Sjælden.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu