Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
RENAL TUBULÆR ACIDOSE (RTA)
KODNING
DN200M(+)DN258A
DIAGNOSTIK og FUND
Mistænkes ved recidiverende calciumfosfat-sten og/eller nefrocalcinose, hypercalciuri og hypocitraturi og U-pH > 6. U-pH aldrig < 5,8.
Type 1
Inkomplet RTA
U-calcium U-citrat
Metabolisk acidose s-Kalium s-Chlorid
U-fosfat
Evt osteomalaci
Evt nyreinsufficiens
U-calcium U-citrat
Normal syre-base status s-Kalium normal s-Chlorid normal


ÅRSAG
Renal defekt med manglende evne til at udskille brint-ioner
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Korrektion af acidosen. Kaliumcitrat er den foretrukne behandling.
Dosis justeres til normal systemisk syre-base status og korrektion af hypercalciuri og hypocitraturi. Startdosis 20 meq x 2 - 3 dagl. Tidlig behandling kan medføre normalisering af nyrefunktion og knoglestatus.
FOREKOMST
0,2% i Dansten opgørelsen. Formentlig underdiagnosticeret.
Det anslås, at inkomplet RTA findes hos op mod 10% af patienter med kompliceret calcium urolithiasis.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu