Urolithiasis guide

Norsk versjon

Sidebar
Menu
KOMPLISERT ICU UKENT DØGNURIN CALCIUM & CITRAT
KODNING
N200
DIAGNOSTIKK og FUNN
Hvis pasienten har komplisert steinsykdom og er motivert for medisinsk forebygging, er det viktig å undersøke for hypocitraturi og hypercalciuri.
ÅRSAK
Idiopatisk
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Hvis pasienten har komplisert steinsykdom og er motivert for medisinsk forebygging, er det viktig å undersøke for hypocitraturi og hypercalciuri.
FOREKOMST
33% av pasientene med komplisert idiopatisk calcium urolithiasis i Dansten-undersøkelsen hadde ikke fått tatt dU-citrat/calcium.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu