Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Renaalinen tubulaarinen asidoosi (RTA)
Hoito/ennalta ehkäisy
Epäiltävä uusiutuvassa kalsiumfosfaattikivessä ja/tai nefrokalsinoosissa, hyperkalsuriassa ja hypositraturiassa ja U-pH > 6 – pH ei koskaan <5,8
Tyyppi 1
Osittainen RTA
U-kalsium
U-sitraatti
Metabolinen asidoosi
s-Kalium
s-Kloridi
U-Fosfaatti
Mahd osteomalasia
Mahd munuaisten vajatoiminta
U-kalsium
U-sitraatti
Normaali happo-emäs tasapaino
s-Kalium normaali
s-Kloridi normaali
Syyt
Renaalinen vajavuus jossa ainetta erottamaan hydrogeeni-jooni (H+) puuttuu
Hoito/ennalta ehkäisy
Asidoosin korjaus
Kaliumsitraatti on suositeltava
Annosta säädetään vasteen mukaan normaalin happo-emäs tasapainon saavuttamiseksi ja hyperkalsiurian ja hypositraturian korjaamiseksi. Aloitusannos 20 meq x 2-3 päivässä
Varhainen hoito voi aikaansaada munuaistoiminnan normaalistumisen sekä korjata luustostatuksen
Esiintyvyys
0,2 % Dansten populatiossa. Luultavasti alidiagnostisoitu.
On esitetty, että epätäydellinen RTA olisi jopa 10 %:lla potilaista, joilla on komplisoitunut kalkkikivitauti
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu