Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Kirjoittajat
Författarna har många års klinisk erfarenhet av bedömning och behandling av njursten, och som lärare vid nationella och internationella kurser om njurssten och endourologi.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Stacks Image 326
Kim Hovgaard Andreassen
Konsultoiva kirurgi
Dept. of Urology
Herlev - Gentofte Hospital
Danmark
Leder av Scandinavian NephroUrolithiasis Group (SNUG)
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Stacks Image 353
Palle Jørn Sloth Osther
Konsultoiva kirurgi, professori
Dept. of Urology
Vejle Hospital
Sygehus Lillebælt
Past-president of European Urolithiasis Society (EULIS)
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Stacks Image 6482
Co-editor:
Marianne Brehmer
Överläkare, Med Dr.
Medicinsk ansvar för Avancerad Sten och Endourologi
Kliniken för Kirurgi och Urologi
Danderyds Sjukhus
Ledamot av Scandinavian NephroUrolithiasis Group (SNUG)
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Suomenkielinen käännös:
Peter Nylund, Ylilääkäri, erikoistunut Kirurgiaan ja Urologiaan.
Toimintapaikat: Vaasan Keskussairaala, Uumajan Yliopistollinen Sairaala, Södertälje Sjukhus (Stockholms Läns Landsting).
Entinen ’Scandinavian Group for Minimal Invasive Surgery in Urology’ –ryhmän jäsen.
Menu