Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Virtsahappokivi ilman hyperurikemiaa
Diagnostiikka & löydökset
Kivianalyysi Röntgen-negatiivinen kivi Hounsfield Yksikkö (HU) n. 200-500
Hapan virtsa (pH <5,5)
Normaali S-Uraatti
Syyt
Idiopaattinen
Metabolinen syndrooma
Hoito/ennalta ehkäisy
Virtsan alkalisatio vähintään U-pH > 6,5
Kaliumsitraatti 20 meq x 2 (tarv. annosmuutos pH:n mukaan)
Voidaan lopettaa, kun kivi on sulanut/poistettu mutta hoitoa tulee jatkaa ennaltaehkäisevänä, kun kyseessä on kiviresidiivi.
Runsas nesteytys.
Esiintyvyys
1,8 %:lla kaikista kivipotilaista Dansten aineistossa ja n. 40 %:lla virtsahappokivipotilaista oli normaali S-Uraatti.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu