Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Komplisoitunut ICU ilman hypositraaturiaa tai hyperkalsuriaa
Diagnostiikka & löydökset
MIAF syitten poissulku
Kalsimkivi
dU-calcium < 0,10 mmol/kg kehonpainoa
dU-sitraatti > 2,0 mmol
Määritelmä ”Komplisoitunut”
Syyt
Idiopaattinen
Hoito/ennalta ehkäisy
Lisätty nesteen juominen
Mahdollisesti toistetut vuorokausitutkimukset, koska huomattavaa vaihtelua vuorokaudesta toiseen esiintyy
Esiintyvyys
22 % potilaista joilla komplisoitunut kalkkikivi Dansten popuatiossa
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu