Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Komplisoitunut idiopaattinen kalsium urolithiasis+hyperkalsuria
Diagnostiikka & löydökset
Diagnostiikka
MIAF syitten poissulku
Kalsiumkivi
dU-kalsium > 0,10 mmol/kg kehonpainoa
Määritelmä ”komplisoitunut”
Syyt
Idiopaattinen
Hoito/ennalta ehkäisy
Thiazid nesteenpoistolääke (mielellään kaliumlisällä)
Aloitusannos x 1
Mahd. Annossäätö dU-kalsium tarkistuksen jälkeen
Thiazid tuottaa yleensä Kalsiumerityksen puolittamisen
Katso myös LÄÄKKEET
Esiintyvyys
13 % potilaista joilla komplisoitunut idiopaattinen kalkkikivi Dansten populatiossa. Todennäköisesti todellisuudessa tavallisempia, koska n. 1/3:lla potilaista komplisoituneella ICU:lla ei tutkittu vuorokausivirtsaa.. Muissa populatioissa n. 40 %:lla potilaista joilla komplisoitunut ICU.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu