Urolithiasis guide

Suomenkielinen versio

Sidebar
Menu
Primääri hyperparatyreoosi
Diagnostiikka & löydökset
Kohonut s-PTH
Hyperkalsemia (S-ionisoitu kalsium > 1,32 mol/l)
Hyperkalsiuria
Syyt
Adenooma lisäkilpirauhasessa Kohonnut PTH Hyperkalsemia Hyperkalsiuria Kalkkipitoiset kivet (usein kalsiumfosfaatti)
Koska pitkäkestoinen hyperkalsiuria voi aiheuttaa tubulusvaurion johtaen pysyvään hyperkalsiuriaan ja/tai hypositraturiaan, voi joillakin potilailla kiviuusinnat jatkua paratyreidektomian ja hyperkalsemian jälkeenkin. Nämä on sen vuoksi selvitettävä mittaamalla vuorokausivirtsan kalsiumi ja sitraatti.
Hoito/ennalta ehkäisy
Lähete endokrinologian osastolle/poliklinikalle
Lisäkilpirauhaskirurgia
Huom: Tiatsididiureetit on kontraindisoitu, koska hyperkalsemia voi pahentua.
Esiintyvyys
1,3 % koko kivipopulaatiosta Dansten populaatiossa. Vanhemmassa kirjallisuudessa esitetään, että jopa 5 %:lla kivipotilaista on primääri hyperparatyreoosi (pHPT) Uudemmassa kirjallisuudessa potilaita, joilla on primaari hyperparatyreoosi (pHPT), on harvoin enempää kuin 1 % kokonaiskivipopulaatiosta
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu