Urolithiasis guide

Dansk udgave

Sidebar
Menu
PRIMÆR HYPERPARATHYREOIDISME
KODNING
DN200M(+)DE213
DIAGNOSTIK og FUND
Forhøjet s-PTH
Hypercalcæmi (S-ioniseret calcium > 1,32 mol/l)
Hypercalciuri
ÅRSAG
Parathyreoidea-adenom forhøjet PTH hypercalcæmi hypercalciuri calciumholdige sten (ofte calcium-fosfat).

Da langvarig hypercalciuri kan forårsage tubulusbeskadigelse med vedvarende hypercalciuri og/eller hypocitraturi til følge, vil nogle patienter fortsat have sten-recidiver efter parathyreoidektomi og korrektion af hypercalcæmien. De bør derfor udredes med døgnurin calcium og citrat.
BEHANDLING OG PROFYLAKSE
Henvisning til endokrinologisk afdeling.
Parathyreoidea kirurgi

NB Thiazid er kontraindiceret da hypercalcæmien forværres.
FOREKOMST
1,3% af den samlede stenpopulation i Dansten opgørelsen. I ældre litteratur anføres, at op mod 5% af stenpopulationen har primær hyperparathyreodisme (pHPT). I nyere litteratur udgør patienter med pHPT sjældent over 1% af den totale stenpopulation.
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu